poker regels        ecogra

home regels

Deuce to 7 Triple Draw Regels

best poker rooms

online poker

1 tegen 1 poker is een leuke manier om de tijd door te brengen met je favoriete speler of gewoon om eens iets anders te proberen. Het is intens en je moet snel reageren.

Deuce to 7 triple draw is een 5kaart draw laag spel. Iedere speler krijgt 5 kaarten en het doel is om de zo laagste hand mogelijk te krijgen. Er zijn 4 betrondes and 3 wisselrondes in dit spel. Na iedere ronde van inzetten kiezen de spelers 1 kaart om weg te gooien van 0 tot 5 en de dealer geeft ze vervangende kaarten. Na de 3de en laatste wisselronde is er ook een laatste betronde. De dealerbutton bepaalt de volgorde van betten en wisselen.

Handwaarden

In Deuce to Seven Triple Draw proberen spelers een zo?n laagst mogelijke hand te maken met 5 kaarten. Azen spelen alleen voor hoog en tween spelen voor laag. Omdat je probeert de zo laagst mogelijke hand te maken, werken straights en flushes tegen je. Dat betekent dat 23456 bijvoorbeeld een hele slechte hand is. Het wordt niet beschouwd als 6 laag, het is een straat en daarom een slechtere hand dan AKVB9.

De best mogelijke hand die je kunt hebben is 23457 zonder dat het een flush is. Deze hand wordt ook wel wheel genoemd. De bestvolgende hand is 23467. weer zonder dat het een flush is. Deze hand wordt vaak genoemd nummer 2 en zodoende wordt 23567 nummer 3 genoemd etc.

Omdat Azen voor hoog spelen is A2345 geen straat en dus de best mogelijke Aas laag hand die je kunt maken, ook wel Nut Ace genoemd. 23458 is de Nut 8. 23459 de Nut 9 etc. AKVB9 is de slechts mogelijke hand zonder paar. Omdat het de bedoeling is om een zo laag mogelijke hand te maken is 22345 de eerstvolgende beste hand na AKVB9. Trips zijn slechter dan paren, straten zijn slechter dan paren en trips. Flushes zijn slechter dan straten en full-houses weer slecher dan flushes. De slechtste hand die je in dit spel kunt hebben is dus een Royal Flush. De handwaarden zijn dus precies tegenovergesteld van een normale highgame.

Hoe wordt Deuce to Seven Triple Draw gedeeld

Deuce to Seven Triple Draw wordt gedeeld met een maximum van 6 spelers. Het spel heeft een dealerbutton net als hold'em. De speler direct links van de dealerbutton plaatst een kleine blind en de speler direct links daarvan plaatst een grote blind. Iedere speler krijgt 5 kaarten en de eerste betronde begint. De eerste betronde begint bij de speler direct links naast de grote blind net als in hold'em. Elke speler aan de beurt heeft de optie call, raise of fold.

Nadat deze ronde van inzetten klaar is heeft iedere speler die niet heeft gefolded een kans om te wisselen. Spelers worden gevraagd in volgorde zoveel kaarten te wisselen uit hun hand als ze willen. De eerste speler die het mag zeggen is altijd de speler direct links van de dealerbutton. Spelers kunnen van 0 tot 5 kaarten wisselen. Als een speler kiest om 0 kaarten te wisselen staat ie "pat". Nadat een speler zijn/haar hand heeft gespeeld en besloten heeft hoeveel kaarten hij/zij wisselt wordt de speler naast hem/haar gevraagd hetzelfde te doen en zo door totdat alle spelers gewisseld hebben. De dealer plaatst alle gewisselde kaarten in de muck.

Nadat het wisselen achter de rug is is er opnieuw een betronde. De spelers hebben nu opnieuw de mogelijkheid om te wisselen. Na de 2de wisselronde is er opnieuw een betronde en opnieuw maar nu voor het laatst hebben de spelers de kans om te wisselen. Na deze 3de en laatste wisselronde volgt er een laatste betronde.

Wat gebeurt er als er niet genoeg kaarten in het pak zijn om te wissels te kunnen maken?

Soms zijn er niet genoeg kaarten om een wisselronde af te maken, als dit gebeurd wordt de muck opnieuw geschut en wordt de wisselronde afgerond. De kaarten die gebruikt zijn in het schudden zijn de gemuckte kaarten van voorgaande wisselrondes.

laten we zeggen speler 1 wisselt 3 kaarten, speler 2 wisselt 2 kaarten en speler 3 wisselt 1 kaart. De dealer geeft speler 1 drie kaarten en speler 2 een kaart, op dit moment is het deck met kaarten leeg. De gemuckte kaarten van voorgaande wisselronde worden nu geschut, met de kaarten die speler 1 deze ronde gewisseld heeft. De gewisselde kaarten van speler 2 worden niet bij het schudden ingestopt omdat hij nog niet allebei zijn gewisselde kaarten heeft gehad. Dit betekent dat het onmogelijk is voor een speler om de kaarten terug te krijgen die hij die ronde heeft weggedaan.

Inzetstructuur

Deuce to Seven Triple Draw heeft dezelfde inzetstructuur als holdem. Gedurende de eerste twee rondes van inzetten is de limiet de kleine bet. Dus als het een 10/20 game is, mag men gedurende de eerste 2 rondes callen of raisen met 10 en in de laatste 2 inzetrondes callen of raisen met 20.online poker regels spelregels,online casino rules,stud_poker
april 2013

Casino rules in English:
Poker Regels, Deuce to 7 Triple Draw Rules